UTDG

Bachadon va ortiqlarini UTDG qilish (doplerografiya)Bo’yin tomirlari va uyqu arteriyalarini UTDG qilish (dopplerografiya)Bo’yin tomirlarini UTDG qilish (dopplerografiya)Bosh miya tomirlarini UTDG qilish (dopplerografiya)Braxiotsefal bo'yin tomirlarini UTDG qilish (dopplerografiya)Buyrak tomirlarini UTDG qilish (dopplerografiya)Buyrak, oshqozon osti bezi, jigar tomirlarini UTDG qilish (dopplerografiya)Buyraklarni UTDG qilish (dopplerografiya)Homiladorlar uchun UTDG (dopplerografiya)Homiladorlikda bachadon va ortiqlarini UTDG qilish (II, III trimestr)Homilani neyrosonografiya va transkranial doppleografiya qildirishHomilani UTDG qilish (dopplerografiya)Homilani UTDG qilish (dopplerografiya), 4DHomilani UTDG qilish (dopplerografiya), homiladorlikning 35 haftasiJigar tomirlarini UTDG qilish (dopplerografiya)Jigar va o’t qopini UTDG qilish (dopplerografiya)Jinsiy olat tomirlarini UTDG qilish (dopplerografiya)Kichik tos sohasi tomirlarini UTDG qilish (dopplerografiya)Ko’rish a’zolarini UTDG qilish (dopplerografiya)Magistral tomirlarni UTDG qilish (dopplerografiya)Moyak xaltasi tomirlarini UTDG qilish (dopplerografiya)Moyak xaltasini UTDG qilish (dopplerografiya)Pastki ekstremitalarning tomirlari, arteriyalari va tomirlarining UTDG qilish (dopplerografiya)Prostata bezini UTDG qilish (dopplerografiya)Qalqonsimon bez tomirlarini UTDG qilish (dopplerografiya)Qalqonsimon bezni rangli kartirlash bilan UTDG qilish (dopplerografiya)Qorin bo’shlig’i tomirlarini UTDG qilish (dopplerografiya)Sut bezlarini UTDG qilish (dopplerografiya)Transkranial dopplerografiyaYuqori ekstremitalarning venalari, arteriyalari va tomirlarining UTDG qilish (dopplerografiya)Yurakni UTDG qilish (dopplerografiya)Yuzaki hosilalar va limfa tugunlarini UTDG qilish (dopplerografiya)Chuqur venalarni UTDG qilish (dopplerografiya)
Sahifadagi ma'lumotlar eskirgan.
Sahifani .
×