Rentgen

Antegrad pielografiya (buyraklarni rentgen qilish)Bachadon yollarini rentgen qilish (Gisterosalpingografiya, GSG)Bilak suyaklarini rentgen qilishBilak-kaft usti bo’g’imini rentgen qilishBoldir suyaklarini rentgen qilishBoldir-tovon bo’g’imini rentgen qilishBoldir-tovon bo’g’imini zo’riqqan holda rentgen qilishBoldirni rentgen qilishBosh suyagini rentgen qilishBurun suyaklarini rentgen qilishBurun yondosh bo’shliqlarini rentgen qilishBurun-halqumni rentgen qilishEkstretor urografiyaEkstretor urografiya, bolalar uchunFistulografiyaIrrigografiyaIrrigografiya, bolalar uchunKamayib boruvchi sistografiyaKichik tos sohasi a’zolarini rentgen qilishKo’krak qafasi rentgenoskopiyasiKo’krak qafasini rentgen qilishKo’krak qafasini rentgen qilishKo’tarilgan sistografiyaKo’tarilgan uretrografiya miksion sistografiya bilanKo’z chanoqlarini rentgen qilishO’mrov suyagi va yelka bo’g’imini rentgen qilishO’mrov suyagini rentgen qilishObzorli rentgenoskopiyaOyoq kafti suyaklarini rentgen qilishOshqozon-ichak yo’llari rentgenoskopiyasi, bolalar uchunOshqozon-ichak yo’llarini rentgen qilishOshqozon-ichak yo’llarini rentgen qilish, bolalar uchunOshqozonni rentgen qilishPanja suyaklarini rentgen qilishPanja suyaklarini rentgen qilish (o’sish sohasi)Pastki jag’ni rentgen qilishQizilo’ngachni rentgen qilishQizilo’ngachning kontrastli rentgenoskopiyasi va rentgenografiyasiQo’l panjasini rentgen qilishQo’llar panjalarini rentgen qilishQorin bo’shlig’ini rentgen qilishQorin bo’shlig’ini rentgen qilish (obzorli)Qovurg’alarni rentgen qilishQuloqni rentgen qilishRentgenoskopiyaRetrograd ureteropielografiyaSistografiyaSiydik tizimini rentgen qilishSo’rg’ichsimon o’simtalarni Shyuller uslubi bo’yicha rentgen qilishSon suyagini rentgen qilishSut bezlarini rentgen qilish (mammografiya)Tirsak bo’g’imini rentgen qilishTizza bo’g’imini rentgen qilishTizza bo’g’imini zo’riqqan holda rentgen qilishTishlarni rentgen qilishTos suyaklari va tos-son bo’g’imlarini rentgen qilishTos suyaklarini rentgen qilishTos suyaklarini rentgen qilish, bolalar uchunTos-son bo’g’imlarini rentgen qilishTovon suyaklarini rentgen qilishTurk egarini rentgen qilishUmurtqa pog’onasining bel bo’limini rentgen qilishUmurtqa pog’onasining bel-dumg’aza bo’limini rentgen qilishUmurtqa pog’onasining bo’yin qismini rentgen qilishUmurtqa pog’onasining bo’yin qismini rentgen qilish (funksional namunalar)Umurtqa pog’onasining dumg’aza bo’limini rentgen qilishUmurtqa pog’onasining funksional namunalarini rentgen qilishUmurtqa pog’onasining ko’krak bo’limini rentgen qilishUmurtqa tanasini rentgen qilishUretrografiya (ko’tarilgan)Uretrosistografiya (miksion sistografiya)Yelka bo’g’imini rentgen qilishYelka suyagini rentgen qilish
Sahifadagi ma'lumotlar eskirgan.
Sahifani .
×