MSKT

Bilak suyaklarini MSKT qilishBilak-kaft usti bo’g’imini MSKT qilishBo’g’imlarni kontrastli MSKT qilishBo’g’imlarni MSKT qilishBo’yin a’zolarini MSKT qilishBo’yin yumshoq to’qimalarini kontrastli MSKT qilishBo’yin yumshoq to’qimalarini MSKT qilishBoldir suyaklarini MSKT qilishBoldir-tovon bo’g’imini MSKT qilishBosh miya va burun yondosh bo’shliqlarini MSKT qilishBosh miya va gipofizni MSKT qilishBosh miyasini kontrastli MSKT qilishBosh miyasini MSKT qilishBosh suyagi va pastki jag 'suyagining asosi MSKTBosh suyagining yuz qismi suyaklarining MSKT ko’rigiBurun yondosh bo’shliqlari va burun-halqum KTBurun yondosh bo’shliqlarini kontrastli MSKT qilishBurun yondosh bo’shliqlarini MSKT qilishBurun yondosh bo'shliqlari va bosh miya suyaklarning MSKT qilishBuyrak arteriyalarini MSKT qilishBuyrak usti bezlarini MSKT qilishBuyrak va buyrak usti bezlarining MSKT ko’rigiBuyrak va qorin parda orti bo’shlig’ining MSKT ko’rigiBuyraklar va kichik tos suyaklarining MSKTBuyraklarni MSKT qilishDumg’azani MSKT qilishGipofizni MSKT qilishIntrakranial tomirlarni MSKT qilishIchqi quloqning MSKTsiKichik tos sohasi a’zolarini kontrastli MSKT qilishKichik tos sohasi a’zolarini MSKT qilishKo’krak qafasi (o'pka) a’zolarini kontrastli MSKT qilishKo’krak qafasi (o'pka) a’zolarini MSKT qilishKo’z chanog’i va burun yondosh bo’shliqlarini MSKT qilishKo’z chanog’ini MSKT qilishKontrastli urografiya MSKTKraniovertebral sohani MSKT qilishMiya va bosh miya suyaklarini MSKT qilishMiya va orbitalar MSKTMSKT - ekskretor urografiyaMSKT - koronarografiyaMSKT ichakni virtual kolonoskopiyasiMSKT urografiya kontrastsizOyoq kaftini MSKT qilishOyoq-qo’llarning yumshoq to’qimalarini kontrastli MSKT qilishOyoq-qo’llarning yumshoq to’qimalarini MSKT qilishQalqonsimon bezni MSKT qilishQo’l panjasini MSKT qilishQo’l-oyoqlarni MSKT qilishQo’llarning tomirlarini MSKT qilishQorin aortasini kontrastsiz MSKT qilishQorin bo’shlig’ini kontrastli MSKT qilishQorin bo’shlig’ini MSKT qilishQorin bo’shlig’ini peroral kontrast bilan MSKT qilishQorin bo'shliqning (buyraklar va buyrak usti bezlari, oshqozon osti bezi, qorin bo'shliq tugunlari)Qorin parda orti bo’shlig’i va kichik tos sohasini kontrastli MSKT qilishQorin parda orti bo’shlig’ini MSKT qilishQorin parda orti va qorin bo’shlig’I a’zolarini kontrastli MSKT qilishQorin parda orti va qorin bo’shlig’ini MSKT qilishSiydik yo’llarini kontrastsiz MSKT qilishSon suyagini MSKT qilishTashqi jinsiy a’zolarni MSKT qilishTirsak bo’g’imini MSKT qilishTizza bo’g’imini MSKT qilishTos suyaklarini MSKT qilishTos-son bo’g’imlarini MSKT qilishTurk egarini MSKT qilishUmurtqa pog’onasi bo’yin qismini MSKT qilishUmurtqa pog’onasini MSKT qilishUmurtqa pog’onasining bel bo’limini MSKT qilishUmurtqa pog’onasining ko’krak bo’limini MSKT qilishUrologik kompleksni MSKT qilishYelka bo’g’imini MSKT qilishYelka kamarini MSKT qilishYelka suyagini MSKT qilishYelka va yumshoq to'qimalarning MSKTYumshoq to’qimalarni MSKT qilishYuqori yelka kamarini MSKT qilishYuz skeletining MSKTChakka suyaklarini MSKT qilishChakka-pastki jag’ bo’g’imlari MSKT qilish
Sahifadagi ma'lumotlar eskirgan.
Sahifani .
×