MRT

Bilak-kaft usti bo’g’imi va qo’l kaftini MRT qilishBilak-kaft usti bo’g’imini kontrastli MRT qilishBilak-kaft usti bo’g’imini MRT qilishBo’yin a’zolarini kontrastli MRT qilishBo’yin a’zolarini MRT qilishBo’yin tomirlari bog’lamini kontrastli MRT qilishBo’yin tomirlarini MRT qilishBo’yinning yumshoq to’qimalarini kontrastli MRT qilishBo’yinning yumshoq to’qimalarini MRT qilishBosh miya so’rg’ichsimon o’simtalar sohasini MRT qilishBosh miya va bosh miya tomirlarini MRT qilishBosh miya va gipofizni MRT qilishBosh miya va ko’z chanog’ini MRT qilishBosh miyani angiografiya bilan MRT qilishBosh miyani dinamik mielografiya bilan MRT qilishBosh miyani kontrastli MRT qilishBosh miyani MRT qilishBosh miyani MRT qilish, tomirlar rejimidaBosh miyani traktografiya bilan MRT qilishBosh miyaning MRT perfuziyasiBurun yondosh bo’shliqlarini kontrastli MRT qilishBurun yondosh bo’shliqlarini MRT qilishButun tanani MRT qilishBuyrak usti bezlarini MRT qilishBuyrak va buyrak usti bezlarini MRT qilishDumg’aza-yonbosh bo’g’imlarini kontrastli MRT qilishDumg’aza-yonbosh bo’g’imlarini MRT qilishDumg’azani MRT qilishEnterografiya bilan qorin bo’shlig’ini MRT qilishGipofizni kontrastli MRT qilishGipofizni MRT qilishHomilaning bosh miyasini MRT qilishIchki quloqni MRT qilishKichik tos a’zolarini kontrastli MRT qilishKichik tos a’zolarini MRT qilishKo’z chanoqlarini MRT qilishMiyaning MRT, gipofiz bezi va orbitalariMR - xolangiografiyaMRT - urografiyaOrqa qorin bo’shlig’ini kontrastli MRT qilishOyoq kaftini kontrastli MRT qilishOyoq kaftini MRT qilishOyoq-qo’l tomirlarini MRT qilishOyoq-qo’llarning yumshoq to’qimalarini MRT qilishOyoqlar periferik tomirlarini MRT qilishQo’l panjasini kontrastli MRT qilishQo’l panjasini MRT qilishQorin bo’shlig’i a’zolarini kontrastli MRT qilishQorin bo’shlig’i a’zolarini MRT qilishQorin bo’shlig’ini MRT qilishQorin bo’shlig’ini MRT qilish va xolangiografiyaQorin parda orti bo’shlig’ini MRT qilishQorin parda orti va qorin bo’shlig’ini kontrastli MRT qilishTashqi jinsiy a’zolarni MRT qilishTirsak bo’g’imini kontrastli MRT qilishTirsak bo’g’imini MRT qilishTizza bo’g’imini kontrastli MRT qilishTizza bo’g’imini MRT qilishTo’piq bo’g’imlarini kontrastli MRT qilishTo’piq bo’g’imlarini MRT qilishTos suyaklarini kontrastli MRT qilishTos suyaklarini MRT qilishTos-son bo’g’imlarini kontrastli MRT qilishTos-son bo’g’imlarini MRT qilishUmurtqa pog’onasi bo’yin qismini angiografiya MRT qilishUmurtqa pog’onasi bo’yin qismini kontrastli MRT qilishUmurtqa pog’onasi bo’yin qismini MRT qilishUmurtqa pog’onasi bo’yin qismini traktografiya bilan MRT qilishUmurtqa pog’onasi bo’yin qismini va bo’yin tomirlarini MRT qilishUmurtqa pog’onasi bo’yin qismining tomirlarini MRT qilishUmurtqa pog’onasining bel bo’limini kontrastli MRT qilishUmurtqa pog’onasining bel bo’limini MRT qilishUmurtqa pog’onasining bel-dumg’aza bo’limini kontrastli MRT qilishUmurtqa pog’onasining bel-dumg’aza bo’limini MRT qilishUmurtqa pog’onasining ko’krak qismini kontrastli MRT qilishUmurtqa pog’onasining ko’krak qismini MRT qilishUmurtqa pog’onasining ko’krak qismini traktografiya bilan MRT qilishYelka bo’g’imlarini kontrastli MRT qilishYelka bo’g’imlarini MRT qilishYirik suyaklar va ularni o’rab turuvchi yumshoq to’qimalarni MRT qilishYirik suyaklar va yumshoq to’qimalarni MRT qilishYumshoq to’qimalarni MRT qilishYuz skeletini MRT qilishChakka-pastki jag’ bo’g’imlarini MRT qilish
Sahifadagi ma'lumotlar eskirgan.
Sahifani .
×